درباره ما

گروه معماری کارند در سال 1383 توسط علی شریعتی و دخی سربندی  تاسیس شد و سپس ذیل نام مهندسین مشاور کارند آرک ثبت و موفق به کسب پایه سه ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی  گردید. حاصل این دوره فعالیت، طراحی پروژه های معماری با کاربریهای مختلف در مقیاسهای کوچک و بزرگ ( شامل تهیه مطالعات، فاز 1، فاز 2 و نظارت عالیه معماری ) و کسب جوایز متعدد داخلی و خارجی بوده است. از جوایز این گروه می توان به دو بار فینالیست شدن در فستیوال جهانی معماری در سالهای 2014 و 2017، کسب رتبه سوم مسابقه معمار در سال 1392،کسب رتبه نخست در مسابقه ملی مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا در سال 1396 و کسب رتبه نخست در مسابقه محدود ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره نمود. این گروه امیدوار است از طریق مطالعه و بررسی معماری گذشته ایران و تاکید بر معماری زمین مدار و مرتبط با مکان به راهکاری برای معماری معاصر دست یابد.