توضيحات پروژه

خانه بارانی

موقعیت: تهران، شهرک غرب ، فاز 6
مساحت سایت : 756 مترمربع
زیر بنا: حدود 1330 مترمربع
وضعیت: در حال ساخت
کارفرما: خصوصی
تاریخ طراحی: 1393

005_4

تصویر داخلی سالن پذیرایی

04_1

ورودی از حیاط

7-2

حیاط

plan-hamkaf-web

پلان ها

boreshe-arzi2-2-web

برش عرضی

toliii-web

برش طولی