توضيحات پروژه

مجتمع مسکونی کوهسار( همکاری با شرکت دیارگاه شهر)

موقعیت: خیابان کوهسار،حصارک،تهران
تاریخ طراحی: 1388
مساحت: حدود 47000 متر مربع
وضعیت: طراحی شده
کاربری: مسکونی
کارفرما: تعاونی فرهنگیان

 

koh-wb-02

 

koh-wb-03

 

koh-wb-05

 

Untitled-1-web

پلان تیپ ظبقات A

Untitled-2--web

پلان تیپ طبقات B

Untitled-3-web

پلان تیپ طبقات C

Untitled-4-web

سایت پلان

Untitled-5-web

برش