توضيحات پروژه

مجموعه تجاری-اقامتی-تفریحی پارتیا-تکمیل و اصلاح طراحی داخلی

موقعیت: گرگان
مساحت: حدود 60000 مترمربع
وضعیت: اجرایی – درحال انجام
کارفرما: بخش خصوصی
تاریخ طراحی : 1395

 

فودکورت

cam1e

cam2e

 

 ورودی تجاری

 1

2

 

تجاری

ca01

ca02

 

هتل

lobby-1-2