توضيحات پروژه

ویلای آبسرد

موقعیت: ایران، تهران، دماوند، آبسرد
تاریخ طراحی : 1393
مساحت سایت: 1700 مترمربع
زیر بنا: 320 مترمربع
کارفرما: خصوصی

abs-web-02

abs-web-03

abs-web-04

010-ground-floor-plan-1-100-web-fa

011-first-floor-plan-1-100-web-fa

012-cross-section-web

برش عرضی