توضيحات پروژه

کارخانه تولید یدکی موتور

مشخصات پروژه
موقعیت: ایران – ساوه – شهرک صنعتی کاوه
تاریخ طراحی: 1393
مساحت : حدود 25000 مترمربع
کاربری: صنعتی
کارفرما: شرکت تولید یدک موتور ایران

در این طراحی یک حیاط خدماتی در نظر گرفته شده و مجموعه اولیه کارخانه دور این هسته خدماتی شکل می گیرد که در
این صورت توسعه کارخانه به سمت شمال امکان پذیر می باشد.
در این سایت برای محدوده کارخانه یک ورودی سواره و پیاده در نظر گرفته شده است . وتمامی فضاهای خدماتی کارخانه اعم از فضای تاسیسات ، رختکن ، ورزشی و رستوران در زیر سوله ها و دور یک حیاط مرکزی شکل گرفته اند. کارت زنی کارکنان در این طراحی در داخل رختکن انجام می گیرد و فضای ورزشی و رستوران از لحاظ عملکردی ، بصورت یک مجموعه ، باهم کار می کنند.

 

tmy-wb-02

 

tmy-wb-03

ورود و خروج کالا

005

قرارگیری فضاها در سایت کارخانه

tmy-wb-05

موقعیت قرارگیری تاسیسات و رختکن در سایت

tmy-wb-06

موقعیت قرارگیری رستوران و فضای ورزشی در سایت

tmy-wb-07

پرسپکتیو رستوران و فضای ورزشی