توضيحات پروژه

مجتمع مسکونی کوهسار( همکاری با شرکت دیارگاه شهر)

موقعیت: خیابان کوهسار،حصارک،تهران
تاریخ طراحی: 1388
مساحت: حدود 47000 متر مربع
وضعیت: طراحی شده
کاربری: مسکونی
کارفرما: تعاونی فرهنگیان

 

koh-wb-02

 

koh-wb-03

 

koh-wb-04

 

koh-wb-05