توضيحات پروژه

خانه رودگریان

موقعیت: آمل
مساحت سایت : 325 متر مربع
زیر بنا: حدود 1806 متر مربع در 7 طبقه
وضعیت پروژه: در حال طراحی
کارفرما: خصوصی
تاریخ: 1393