توضيحات پروژه

مجتمع تجاری ورامین

مشخصات پروژه
موقعیت: ایران – ورامین – خیابان شهید بهشتی- میدان شهرداری
مساحت : حدود 19000 مترمربع
کاربری : تجاری
کارفرما : موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده

در گذشته بازار عنصری شهری با مکانی مشخص بوده و حیات شهر به آن گره خورده بوده است که جنب وجوش همیشگی و پیوند تنگاتنگ بازارها با زندگی روزمره شهروندان، این عملکرد را به قلبی تپنده در مرکز شهرها تبدیل می نمود. امروزه مجموعه های تجاری این نقش را بر عهده دارند . این بازار ها دیگر تنها فضاهایی برای خرید نیستند بلکه فضاهای عمومی شهری ای هستند که زندگی در آنها جریان می یابد.
در راستای تامین هدف ارتباط موثر با شهر، یک پلازا در مرکز پلان در ضلع جنوبی در نظر گرفتیم که این پلازا علاوه بر تاکید بر ورودی ساختمان، موجب گسترش فضای عمومی شهری می گردد. از آنجایی که برنامه پروژه برای زمین مورد نظر بسیار فشرده است، برای سبک کردن حجم و همچنین تاکید بر ورودی مجموعه به عنوان یک فضای عمومی شهری گشودگی ورودی را در طبقات مجموعه توسعه دادیم و در گشودگی ایجاد شده تراس ها و فضاهایی نیمه باز با امکان ارتباط بصری با شهر در نظر گرفته ایم.

از آنجایی که شهر ورامین هیچ نقطه مرتفعی برای دید به شهر ندارد و حوزه های همجوار با سایت حوزه های عمومی شهری هستند بام را نیز در اختیار شهر قرار دادیم.
در طراحی نمای مجموعه از نحوه برخورد معمار بنای برج علاالدوله در ورامین استفاده کردیم که فرم منحنی از یک سری فرم مثلثی شکل، به وجود آمده است وحجم پویایی خلق شده است.

 

03 (2)

امکان گرفتن دسترسی از خیابانهای مجاور

04

دسترسی های سواره و پیاده

12 (2)

ورودی پیاده

14

توسعه عمودی ورودی پیاده

011

ارتباط بصری با شهر

27

02 (2)

دیاگرام توزیع کاربریها در طبقات

11

توزیع افقی  و عمودیدسترسی های عمودی

32

ساماندهی وید

koli

حجم نهایی

var-wb-02

دید شب مجموعه

var-wb-03

دید ناظر – ورودی

var-wb-04

دید پرنده

var-wb-06

نمای بام

var-wb-05

نمای بام

var-wb-07

نمای داخلی

var-wb-08

نمای داخلی – ورودی مجموعه

var-wb-09

نمای داخلی _ طبقه اول

var-wb-10

نمای داخلی _ طبقه دوم

photo5861911905956899720

نمای پروژه