اخبار

اخبار

در اینجا می توانید اخبار مربوط به گروه معماری کارند را دنبال کنید. این اخبار شامل اطلاعات مرتبط با مسابقات و فعالیت ها است. با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی، از آخرین خبرها مطلع شوید.