بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
تصویر اجرایی بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند
بازسازی و طراحی داخلی دفتر موسسه دانشمند

طراحی داخلی دفتر مرکزی  موسسه دانشمند

طراحی داخلی و اجرای دفتر مرکزی موسسه دانشمند – با بیش از 10 شرکت تابعه- در طبقه 15 ام ساختمان اداری بنیاد مستضعفان واقع در میدان آرژانتین در سال 1396 به گروه معماری کارند ارجاع شد.

سازمان فضایی ساختمان فعلی بنیاد مستضعفان مبتنی بر هسته مرکزی بتنی  و سازه پیرامونی  (سازه لوله ای) است که فضایی یکپارچه را پیرامون این هسته به مساحت 1780 متر مربع فراهم آورده است.

برنامه پروژه:

خواست کارفرما  مبنی بر تجمیع شرکت های تابعه در یک نقطه بود. سامان دهی حدود 120 نفر در فضا، مستلزم  ایجاد فضای اداری باز، و فراهم کردن اتاق های جلسات متعدد، ایجاد فضاهی بسته برای مدیریت و فضاهای پشتیبانی مانند اتاق کمد، سرویسها و … بود.

ساماندهی فضایی:

برای ساماندهی فضایی کاربری های مجموعه، سعی  کردیم تا تمامی ملزومات خدماتی در هسته بتنی موجود جانمایی شوند تا ماهیت فضایی مجموعه  که مبتنی بر فضای یکپارچه پیرامون هسته است حفظ شود. فضاهای استقرار کارمندان در ترکیب با 4 اتاق برای مدیران در محیط پیرامونی قرار گرفتند و فضاهای جلسات  2-4 نفره نیز در لبه هسته خدماتی جانمایی شدند.

با توجه به ارتفاع کم سقف، تصمیم به حذف سقف کاذب و نمایان کردن سقف  گرفتیم. این امر مستلزم تمهیداتی نظیر شیب بندی مجدد پشت بام برای هدایت آب و حذف مسیرهای دفع آب باران از سقف فعلی بود. سیم کشی ها هم در سینی های مخصوص سقف های نمایان قرارداده شدند.

آکوستیک:

با حذف سقف کاذب، برای کنترل مسائل آکوستیکی فضا از موکت به عنوان کف پوش استفاده کردیم.

طراحی داخلی:

با توجه به اینکه حجم مکعبی هسته خدماتی نقش اصلی را در فضای پروژه دارد، برای هریک از برش های ایجاد شده در آن نظیر راهروها، فضای جلسات و … رنگ متفاوتی در نظر گرفته شد.به نحوی که در سطح عمومی هسته مرکزی از شیشه های سفید و سطوح برش خورده از شیشه های رنگی استفاده شده است.

محدووده هر یک از شرکت ها با شرکت دیگر از طریق کمدهایی به ارتفاع 140 سانتیمتر جدا شده تا ضمن حفظ پیوستگی فضا، برای افراد نشسته حداقل محصوریت لازم را راهم آورد.

موقعيت

تهران

تاريخ 

1396

مساحت

حدود 1782 مترمربع

کاربری

اداری

کارفرما

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

وضعیت

اجرا شده

فهرست