مسجد دانشگاه جیرفت- دید از شبستان زمستانه
مسجد دانشگاه جیرفت- دید به حیاط از ورودی شمالی
مسجد دانشگاه جیرفت- دید شرقی
مسجد دانشگاه جیرفت- دید از حیاط
مسجد دانشگاه جیرفت- دید به شبستان تابستانه
مسجد دانشگاه جیرفت- دیاگرام روند طراحی
مسجد دانشگاه جیرفت- دیاگرام روند طراحی
مسجد دانشگاه جیرفت- پلان راهبردی
مسجد دانشگاه جیرفت- دیاگرام توزیع جمعیتی
مسجد دانشگاه جیرفت- ایده اصلی
مسجد دانشگاه جیرفت- مقاطع
مسجد دانشگاه جیرفت- دیاگرام اقلیمی
مسجد دانشگاه جیرفت- پلان
مسجد دانشگاه جیرفت- دید از بالا
مسجد دانشگاه جیرفت- دید از شبستان زمستانه

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسابقه مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت، توسط دانشگاه جیرفت میان 10 تیم معماری برگزار شد. سایت مسجد در داخل دانشگاه و همجوار آرامگاه شهدای گمنام قرار داشت.

طراحی

نحوه ی تعامل با طرح مسجد به عنوان مهم ترین گونه (type) معماری ایران، تبدیل به اصلی  ترین دغدغه ما در طراحی مسجد دانشگاه جیرفت شد.  از آنجایی که تاریخ معماری مسجد در ایران شامل الگو ها و مشخصه های متنوع و متعددی است، آنچه ما نقطه شروع نگاه خود به این تاریخ گسترده قرار دادیم، تلاشی است که به زعم ما معماران قاجاری در طرح مسجد-مدرسه ها به دنبال آن بوده اند :” اتصال هر چه بیشتر مسجد به بافت اطراف آن”. برای پیشبرد این ایده و با توجه به کشیدگی سایت و قرارگیری مقبره شهدا در یک سمت آن ، از  تلفیق باغ ایرانی و مسجد برای ایجاد گونه ای امروزین بهره بردیم. به گونه ای که این مسجد-باغ  علاوه بر فضایی کانونی برای نمازگزاران ، محلی برای گرد هم آمدن، گذر و مکث باشد و در عین حال  امکان اتصال دو نقطه آرامگاه شهدا و بخش شمالی سایت دانشگاه، فراهم شود. در این حالت مسجد با پایین رفتن در زمین در تلفیق با دیگر عناصر خطی باغ ، مجموعه ای را میسازد که در تراز بالا به عنوان یک باغ عمومی ،محلی برای گذر و مکث عابران و در تراز پایین تر، مسجدی برای نماز گزاران است.

برنامه

محدوده اختصاص یافته به مسجد به سه بخش حیاط، نمازخانه نیمه باز و نمازخانه بسته  تقسیم شد. برای تعریف فضای حیاط، از حوض آب در میانه آن بهره گرفتیم. به منظور طراحی نمازخانه نیمه باز ، به سراغ سقفی حداقلی برای سایه اندازی و ایجاد شرایط آسایش رفتیم. اقلیم جیرفت در فصول میانی و زمستان – همزمان با حضور دانشجویان و ترم تحصیلی – امکان استفاده از فضای باز به شرط سایه اندازی و گردش هوا را فراهم میکند. این فضا می تواند به عنوان نمازخانه مردانه استفاده شود. فضای بسته برای فصل تابستان – همزمان با تعداد کم دانشجویان در دانشگاه –  با تهویه مکانیکی در نظر گرفته شد که در فصول میانی می تواند به عنوان نمازخانه زنانه مورد استفاده قرار بگیرد.

نتیجه را میتوان گونه ای جدید در مسجد ، مسجد-باغ دانست که در عین  گشوده بودن به فضای عمومی، فضای مناسبی برای مسجد در تلفیق با آرامگاه شهدا را فراهم می آورد و مبدل به نقطه ای کانونی برای تجمع و برگزاری مراسم های مختلف در دانشگاه خواهد شد.

موقعيت

کرمان

تاريخ طراحی

1397

مساحت

700 مترمربع 

کارفرما

دانشگاه جیرفت

جوايز

نفر دوم

فهرست