گروه معماری کارند در مسابقه محدود طرح جامع گردشگری غار علیصدر،  موفق به کسب رتبه اول شد.