توضيحات پروژه

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

مشخصات پروژه
موقعیت: لردگان – چهارمحال و بختیاری
تاریخ طراحی: 1383
مساحت : حدود 31000 مترمربع
کاربری: تفریحی و پارک
کارفرما: استانداری استان چهارمحال و بختیاری

 

lor-wb-02

lor-wb-03

lor-wb-04

lor-wb-06