گروه معماری کارند در فستیوال جهانی معماری ۲۰۱۷

فستیوال جهانی معماری ۲۰۱۷
گروه معماری کارند در میان برگزیدگان فستیوال جهانی معماری 2017

پروژه ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار موفق شد به لیست برگزیدگان فستیوال جهانی معماری یا WAF در گروه ساختمانهای اداری آینده راه یابد. فستیوال جهانی معماری یکی از مهمترین مسابقات معماری در مقیاس جهانی است. این برنامه به طور سالانه در شهرهای مختلف برگزار می شود. این مسابقه در سال ۲۰۱۷ در شهر برلین برگزار شد.

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار در قالب یک مسابقه محدود در ایران برگزار شد و گروه معماری کارند موفق شد در این مسابقه رتبه اول را کسب نماید. مساحت این پروژه حدود ۲۰ هزار متر مربع است. تعداد طبقات این ساختمان اداری سه طبقه است. ایده ساختمان ایجاد یک سایه انداز است و فضاهای مختلف در زیر این سایه بان ساماندهی شده اند. ایده ای که در اغلب ساختمانهای بومی در منطقه چابهار دیده می شود. آب و هوای چابهار به گونه ای است که در اکثر موافق در صورت ایجاد سایه بان آسایش حرارتی تامین می شود.

به منظور عملی ساختن این ایده زمین به مانند صفحه ای بتنی- خاکی، بلند شده و متخلخل، ضمن حفظ امتداد خود، امکان عبور نور و هوا را فراهم می آورد تا مولفه های اصلی آسایش را در این اقلیم تامین کند. در فضای سیال و متخلخل میان دو ” زمین” ، برنامه پروژه استقرار یافت. شکل احجام در پلان متاثر از شکل زمین و در مقطع با شیب زمین بالایی هماهنگ شد تا پذیرای فضای سبز در ترکیب با فضاهای اداری غیر رسمی باشد. فضاهای بسته به فعالیت رسمی اداری اختصاص یافت.

نوشته‌های مشابه