گروه آزاد – گروه معماری کارند حامی پنجمین شماره مجله پشت بام

پنجمین شماره مجله پشت بام
گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان- گروه معماری کارند حامی پنجمین شماره مجله پشت بام

گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان با هفت عضو اصلی (مارکو گریگوریان، مرتضی ممیز، غلامحسین نامی، مسعود عربشاهی، میرعبدالرضا دریابیگی، فرامرز پیلارام و سیراک ملکنیان)، در سال ۱۳۵۳ تشکیل شد و با شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تهران در همان سال، اعلام حضور کرد. این گروه با برگزاری هفت برنامه نمایشگاهی تحت تاثیر جریانات هنر روز دنیا فعالیت کرد. می‌توان به این نکته اشاره کرد که در طول فعالیت گروه آزاد هیچ‌کدام از اعضا به عبارت «هنر مفهومی» «Conceptual art» اشاره نکردند، ولی در سال‌های بعد، بعضی از افراد این گروه همچون استاد غلامحسین نامی، تولیدات هنری دهه پنجاه این گروه را زیرمجموعه هنر مفهومی ‌دانستند. در همین راستا و در این شماره، گروه پژوهش پشت‌بام و برخی از نویسندگان، به جریان هنر مدرن و پس از آن پرداخته‌اند تا مخاطبان نگاه جامع‌تری نسبت به تولیدات این گروه و تاثیراتش از هنر مفهومی داشته باشند.

از منظر سردبیر مجله پشت بام، نکات زیر در به وجود آمدن گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان، قابل توجه است:
1.رفتار اقتصادی پهلوی دوم در مواجهه با هنرهای دیداری که منجر به گردش اقتصادی در این حوزه شده بود.
2.تاثیراتی که جنبش سقاخانه بر فضای فرهنگ و هنر و بازار هنر گذاشته بود و باعث کمتر دیده شدن بعضی از هنرمندان و فضاهای دیگر هنرهای دیداری شده بود.
3.نگاه ضدسرمایه که عموما در رفتار بعضی از هنرمندان چپ‌گرا دیده می‌شد.
4.ورود جسته و گریخته اخبار و اطلاعات هنر پسامدرن، توسط هنرمندانی که از غرب به ایران آمده بودند.

گروه معماری کارند حامی مالی این شماره مجله پشت بام است.

متن توضیح برگرفته از سایت مجله پشت بام است.

 

نوشته‌های مشابه