تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد.

EDX یک پلتفرم ارائه دروس مختلف است که دانشگاه های معتبری همچون هاروارد و برکلی با آن همکاری می کنند. این دوره یکی از دروس معماری ای است که در این پلتفرم ارایه شده است. این دروس به سرپرستی یکی از معتبرترین اساتید تئوری معماری دانشگاه هاروارد، مایکل هیز ارائه شده است.

در این دوره مایکل هیز با استناد به قوه متخیله کانت، مفهوم تخیل معمارانه را برای معرفی معماری به عنوان صورتی از دانش به کار می گیرد. سپس از دریچه آن به تاریخ و تئوری معماری با بررسی پروژه ها و آرا و نظریات معماران و مورخان از دوران رنسانس تا عصر حاضر می پردازد.

ترجمه این درسگفتارها توسط گروه معماری کارند انجام شده است. در ادامه ویدئوهای این مجموعه با زیرنویس فارسی به صورت رایگان در این پلتفرم ، اینستاگرام کارند پلاس و سایت آپارات قرار خواهند گرفت.

مایکل هیز در این فصل در پی ایجاد ارتباطی بین پروژه فکری مطرح شده در بخش های قبل ( که اساسا مبتنی بر تحلیل فرمال معماری است) با سیر تحول تاریخ معماری از دیدگاه هگل است.

پس از شرح مختصری که بر فلسفه هنر هگل و نگاه هگل به معماری ارائه شد، مایکل هیز در اپیزود های پیش رو به تحلیل آثار “آلدو روسی”، یکی از مهم‌ترین معماران قرن بیستم می پردازد و ضمن خوانش آثار وی، آرا او را در خصوص نسبت تاریخ و معماری و گونه شناسی توضیح می دهد.

مترجمان : زهرا سربندی، پریسا برزویی

تنظیم زیرنویس : محمدرضا عابدی

کنترل نهایی: علی شریعتی

فصل اول-بخش چهارم- قسمت اول: مقدمه

نوشته‌های مشابه