تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت پنجم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد.

EDX یک پلتفرم ارائه دروس مختلف است که دانشگاه های معتبری همچون هاروارد و برکلی با آن همکاری می کنند. این دوره یکی از دروس معماری ای است که در این پلتفرم ارایه شده است. این دروس به سرپرستی یکی از معتبرترین اساتید تئوری معماری دانشگاه هاروارد، مایکل هیز ارائه شده است.

در این دوره مایکل هیز با استناد به قوه متخیله کانت، مفهوم تخیل معمارانه را برای معرفی معماری به عنوان صورتی از دانش به کار می گیرد. سپس از دریچه آن به تاریخ و تئوری معماری با بررسی پروژه ها و آرا و نظریات معماران و مورخان از دوران رنسانس تا عصر حاضر می پردازد.

ترجمه این درسگفتارها توسط گروه معماری کارند انجام شده است. در ادامه ویدئوهای این مجموعه با زیرنویس فارسی به صورت رایگان در این پلتفرم ، اینستاگرام کارند پلاس و سایت آپارات قرار خواهند گرفت.

آیا گونه با خلق یک اثر پدید می آید یا گونه امری پیشینی است؟
آیا انگاره شهر نیز پیشینی است؟
آلدو روسی ضمن پیشینی دانستن گونه با بررسی نقاشی رئالیستی کانالتو از شهر ونیز، به مفهوم شهر متناظر (واقعیت) نیز میپردازد.
نقاشی کانالتو از ونیز شامل ۳ پروژه از پالادیو
است که یا در شهر دیگری ساخته شده اند یا اساسا ساخته نشده اند.!

مترجمان : زهرا سربندی، پریسا برزویی

تنظیم زیرنویس : محمدرضا عابدی

کنترل نهایی: علی شریعتی

فصل اول-بخش چهارم- قسمت پنجم: امر پیشینی و شهر متناظر

نوشته‌های مشابه