مسابقه طراحی میدان ولیعصر – گروه معماری کارند برنده مشترک

مسابقه طراحی میدان ولیعصر تهران

مسابقه طراحی میدان ولیعصرگروه معماری کارند برنده مشترک

در مردادماه سال ۱۴۰۱، سازمان زیبا سازی شهر تهران اقدام به برگزاری مسابقه محدود طراحی میدان ولی عصر نمود. در این راستا از ۱۷ شرکت معماری و مجسمه ساز دعوت به عمل آمد.

میدان ولیعصر به عنوان یکی از مهمترین کانونهای شهری حوزه مرکزی تهران دارای اهمیت استراتژیک و ویژه با توجه به نقش شهری میدان در ابعاد اجتماعی، ترافیک و هویتی است. توسعه خطوط و ایستگاه های مترو و احداث ایستگاه مترو در زیر جزیره میدان و تغییرات ایجاد شده در منظر و قابلیتهای کاربردی آن، باز طراحی جزیره میدان و المان معماری برای ان را ضروری می نماید.

برگزارکنندگان مسابقه، دست یابی به طرح مناسب و درخور، ارتقای سطح هویت سازی این عرصه، تاکید بر ارزشهای ایرانی و اسلامی، ایجاد امکان بروز خلاقیت و فراهم آوردن بستر مناسب برای اجرای اثر برتر را به عنوان اهداف اصلی مسابقه اعلام نمودند.

در مهرماه ۱۴۰۱، گروه معماری کارند به صورت مشترک به عنوان برنده مسابقه از سوی کارفرما اعلام شد.

طراحی میدان ولیعصر

نوشته‌های مشابه