پل باغ پیاده و نظرگاه پارک جی در سایت WA

دید به فضای روی پل عابر پیاده

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی در سایت WORLD ARCHITECTURE منتشر شد

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، پروژه پل باغ پیاده جی که دو پارک چناران و جی را به یکدیگر متصل می نماید، در سایت WORLD ARCHITECTURE منتشر شد.

در طراحی این پل که در منطقه ۹ تهران قرار است ساخته شود، سعی بر آن شد تا تجارب طراحی نظرگاه ها و پل های عابر شهری از حیث نقش و اهداف شکل گیری آن ها، انواع و نقش این عناصر به مثابه فضاهای شهری در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد و پس از تحلیل و نتیجه گیری از نمونه های موفق و ناموفق، ضوابط و استاندارد های مرتبط ارایه شود.

این پروژه، پل عابر پیاده اتصال پارک جی را با یک نظرگاه برای دید به اطراف و برج آزادی ترکیب نموده است. در طرح پیشنهادی، فضای پل متشکل از یک مسیر مشترک پیاده و دوچرخه است که این مسیر پیاده در بخش نظرگاه با استفاده از رمپ بالا می رود، تا امکان دریافت کریدورهای دید ارزشمندی را به محیط اطراف برای افراد فراهم کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه به بخش پروژه های سایت گروه معماری کارند مراجعه کنید.

پل باغ پیاده و نظرگاه جی

نوشته‌های مشابه