خانه رودگریان

نوع پروژه: مسکونی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما:بخش خصوصی

خانه رودگریان واحد مسکونی ۷ طبقه ای است که در شهر آمل طراحی شد. هر طبقه شامل یک واحد مسکونی است و طبقه ششم و هفتم به صورت دوبلکس برای کارفرما طراحی شده است. همکف و زیرزمین اول نیز به پارکینگ و ورودی ساختمان اختصاص داده شد.


ایده طراحی خانه رودگریان

ایده ای ای که برای آپارتمان رودگریان در نظر گرفته شد، شکاف سبزی  است در جبهه جنوبی که از طبقه اول شروع شده و تراس های سبز را می سازد و به بام سبز طبقه آخر منتهی می شود. این شکاف در پلان نیز گسترش می یابد و در طبقات پنت هاوس به تراس های گسترده و بام سبز تبدیل می شود.

در طبقه ۶ و ۷، یک اتاق مطالعه در دو طبقه طراحی شد که به تراس گسترده طبقه ۶ و بام سبز طبقه ۷ متصل می شود. در طبقه ۷ بخشی از پلان به بام عمومی اختصاص داده شده است و بخشی از آن تبدیل به بام سبز خصوصی پنت هاوس شده است.