مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

نوع پروژه: تجاری-تفریحی-اقامتی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی

پروژه طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا در نهارخوران گرگان با موضوع تکمیل و اصلاح طراحی داخلی در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. عملیات اجرایی پروژه مذکور از حدود سال ۱۳۸۵ و بر اساس نقشه هایی که مشاور قبلی پروژه تهیه کرده بود شروع شد. با تغییرات گسترده اعمال شده توسط کار فرما درطول زمان، مشکلات بسیاری ایجاد شده بود. در هنگام  ارجاع پروژه به این مشاور، سازه، ۸۵% سفت کاری، ۷۰% تاسیسات و نمای پروژه اجرا شده بود.

مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا به مساحت ۶۰۰۰۰ متر مربع در ۲۰ طبقه سازه ای از دو برج تشکیل شده که از طبقات منفی سه تا مثبت پنج به هم متصل است. 

طبقات منفی سه تا منفی یک به پارکینگ، طبقه همکف تا مثبت پنج به تجاری و لابی هتل و طبقات ۶ تا ۱۷ به هتل و بام به رستوران اختصاص یافته است.


آنالیز و طراحی

در ابتدا شروع به آنالیز مسائل و مشکلات پروژه کردیم.  مشکلاتی نظیر دسترسیها، کمبود تعداد آسانسورها، نبود فضاهی خدماتی لازم برای بخش های تالار و …، کمبود پارکینگ و مشکلات پارکینگ های تامین شده و …. به کارفرما اعلام شد.

بخشی مهمی  از زمان پروژه طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا صرف اقناع کارفرما برای رفع مشکلات و ارائه و تصویب دیاگرام اصلاح کاربری ها  وتخریب های لازم شد. پس از ارائه راه حل برای مشکلات مذکور و پیشنهاد تامین زیر ساخت های لازم برای بهبود عملکردی پروژه، هر یک از فضاهی پروژه به صورت مجزا طراحی و به کارفرما ارائه شد.