مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

نوع پروژه: خدماتی-رفاهی، لنداسکیپ؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول

طراحی فضای سبز و مجموعه خدماتی-تجاری مجتمع مسکونی همراه شهر

مجموعه خدماتی-تجاری و محوطه مجتمع مسکونی همراه شهر در منطقه ۲۲ در مجاورت بلوار اردستانی، بلوار دانش و خیابان های روژان و آینده قرار گرفته است. شرکت همراه شهر این مجموعه مسکونی را در حالی که نیمه ساز بود برای کارکنان همراه اول خریداری کرد.

در همان ابتدا مجموعه علاوه بر فضای خدماتی، به لحاظ پارکینگ، انبار و تاسیسات برج ها دچار کمبود بود و تصمیم گرفته شد کسری ها در محوطه میان برجها برطرف شود. در طرح اولیه ای که توسط شرکت دیگری برای محوطه تهیه شده بود همانند دیگر مجموعه های مسکونی همجوار این مجموعه، حرکت سواره در اولویت قرار داشت و یک مجموعه رفاهی نیز میان برج ها روی زمین در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۶ شرکت همراه شهر تصمیم به تجدید نظر در طرح مجموعه رفاهی و محوطه میان برج ها گرفت و این تجدید نظر در طراحی را به گروه معماری کارند واگذار کرد.

لازم به ذکر است گروه معماری کارند دخالتی در طراحی برج های مسکونی نداشته است.


طراحی فضای سبز

مهمترین مساله ای که در همان ابتدای طراحی مورد توجه قرار گرفت، سواره محور بودن طرح قبلی محوطه بود. معضلی که اغلب با این رویکرد همراه است، نادیده گرفتن پتانسیل فضاهاي عمومي مجتمع هاي مسکوني بعنوان محيطي است كه امکان حضور ساكنان دركنار يکديگر را فراهم ميكند و ميتواند زمينه ساز طراحی فضای سبز ، ايجاد تعامل و در نهایت پایداری اجتماعی شود.

آنچه که در طولانی مدت موجب ایجاد حس تعلق و دلبستگی به محل زندگی می شود. محوطه های سواره محور برای بازی کودکان نا امن هستند و نمی توانند فضاهایی برای رشد خلاقیت و تعاملات اجتماعی کودکان را فراهم آورند.

از سویی دیگر محوطه های سواره محور اغلب محلی برای پارک ماشین هستند. مساله ای که موجب می شود سطوح سخت افزایش یابد و در مقیاس شهر پیامدهای زیست محیطی زیادی را به همراه دارد و امکان طراحی فضای سبز را از بین می برد.

در همان ابتدا مذاکراتی برای قانع کردن کارفرما برای اختصاص محوطه به پیاده و حذف سواره (به جز ماشین های ضروری آتش نشانی و ..) صورت گرفت.  بر این مبنا زیرزمین های موجود از طریق احداث تونل شمالی جنوبی به هم متصل شد و تمامی خودروهای سواره در همان ابتدای ورود به سایت به زیر زمین هدایت شدند.