گذر سرو

نوع پروژه: فرهنگی- لنداسکیپ؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

طراحی فضای شهری گذر سرو

گروه معماری کارند در تاریخ آذر ماه ۱۳۹۳ از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران به مسابقه ای محدود میان ۸ گروه معماری با عنوان” طراحی فضای شهری گذر سرو” دعوت شد. پروژه «گذر سرو» فضایی است پویا که در حدّ فاصل «باغ¬ موزه¬ دفاع مقدس» (در شرق) و «پارک طالقانی» (در غرب) واقع شده است .
از آنجایی که کشیدگی گذر سرو شمالی جنوبی است، دید بسیار خوبی به کوههای شمال تهران دارد. از طرفی قرارگیری پارک طالقانی در جبهه غربی دید بسیار مطلوبی را به محیط طبیعی فراهم می سازد. دید به شهر و اتوبان نیز از جنوب سایت امکان پذیر می باشد.
در طراحی فضای شهری این پروژه سعی داشتیم خصلتی دوگانه برای گذر سرو به عنوان حدفاصل بخش فرهنگی تپه های عباس آباد در شرق و بخش طبیعی-تفریحی در غرب درنظر بگیریم.

به صورتی که ” دروازه ای ” برای گذر از هریک از این بخش ها به یکدیگر باشد. این مساله مستلزم ایجاد نقش ” واسطه ای” برای گذر و دوری از حجم زیاد ساخت و ساز بود. برای نایل آمدن به این هدف از دو راهکار مدفون کردن کاربریها و به حداقل رساندن ساخت و ساز بهره بردیم.
۸ نقطه از سایت ،برای اشاره به ۸ سال دفاع مقدس، از ابتدا تا انتهای مسیر به محلهایی برای اتفاقات اجتماعی و آثار هنری موقت مرتبط با موزه دفاع مقدس و موزه گالری صلح اختصاص داده شد. این ۸ دایره با حداقل دست کاری در بستر زمین و تنها از طریق ایجاد اختلاف ارتفاع به صورت دوایری فرورفته در زمین ادراک خواهند شد که در انتها به ” گالری صلح ” تبدیل می شوند.
از آنجایی که گذر سرو به عنوان مسیر ورود به موزه دفاع مقدس است ، «موزه صلح» را در انتهای مسیر به عنوان اتفاق نهایی و نشانی از پایان جنگ درنظر گرفتیم.


طراحی فضای شهری

در نهایت راهبردهای زیر به عنوان راهبردهای طراحی فضای شهری گذر سرو اتخاذ شد :

– تقویت محور پیاده در شمال و جنوب سایت به پارک اقاقیا و ایستگاه مترو همت
– تقویت محور پیاده فرهنگ ( موجود در سایت) توسط اتصال آن به پل طبیعت ، پارک آب و آتش و پرچم
– پویا کردن ورودی موزه دفاع مقدس با اختصاص کاربری عمومی (کافه کتاب….) در نقطه اتصال گذر سرو، محور فرهنگ و ورودی موزه