پارک هفتم تیر یزد

نوع پروژه: لنداسکیپ-بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری یزد

طراحی پارک هفتم تیر به عنوان فضای شهری پویا

پارکهای شهری از مهمترین عرصه های حضور شهروندان محسوب می شوند که ضمن فراهم نمودن بستری جهت برقراری تعاملات اجتماعی، می توانند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت های محیطی، اقتصادی و اجتماعی شهر ایفا کنند.

پارک هفتم تیر از عناصرخاطره انگیز و یکی از اولین پارک های عمومی در سطح شهر یزد محسوب می شود، که در کنار مجموعه کارخانه جنوب تأثیر به سزایی در ادراک فضایی شهروندان از این محدوده دارد.

این مجموعه غنی طبیعی،فرهنگی و تفریحی با دارا بودن قشر وسیعی از مخاطبین بومی و غیربومی، فاقد کیفیتهای محیطی لازم است، که این امر ضرورت تدوین طرحی جهت باززنده سازی فضای پارک را مطرح می سازد.


صورت مساله طراحی پارک

طی مذاکره و تبادل نظر با کارفرمای محترم مشخص شد که هدف از تدوین طرح حاضر بازیابی پارک هفت تیر به عنوان یک فضای سرزنده شهری، ضمن حفظ ویژگیهای نوستالژیک پارک و اتصال مناسب آن به کارخانه جنوب به عنوان یکی از قطبهای آتی خدماتی-تفریحی در سطح شهر است.

لذا در راستای تحقق این اهداف، پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء کیفیتهای محیطی پارک(کفسازی، نورپردازی، پوشش گیاهی، تاسیسات و…)، جانمایی کاربری های متناسب با هویت پارک و نیاز شهروندان، طراحی فاز ۱ و ۲ فضاها به نحوی که کمترین آسیب را به پوشش گیاهی موجود بزند و ایجاد اتصال یکپارچه با فضای کارخانه از طریق معبر مجاور (خیابان کاشانی)ارائه شد.

طراحی پارک

پلان مسیرها در طراحی پارک هفتم تیر

مطابق پیشنهادات ارایه شده در پلان استراتژیک و با توجه به ناخوانایی شبکه معابر موجود به دلیل عدم وجود سلسله مراتب در آن، در طراحی پارک پیشنهادی، در مرحله اول یک تصمیم گیری کلان در خصوص مسیرها گرفته شد (اینکه چه مسیرهایی حفظ شده و چه مسیرهایی اضافه شوند) و در نهایت یک ساختار شبکه دسترسی متشکل از مسیرهای حفظ شده از وضعیت موجود و مسیرهای جدید، پیشنهاد شد.
این ساختار تا حد زیادی با شبکه دسترسی های موجود تطابق داشته و به منظور ارتباط بهتر فضاها، مسیرهای جدید به آن اضافه شده است.

عملکرد در طراحی پارک هفتم تیر

با توجه به موقعیت پارک به لحاظ قرارگیری در کنار قطب آتی فرهنگی-خدماتی کارخانه ریسندگی و بافندگی جنوب و اهمیت و تأثیرگذاری این طرح از نظر پیشنهادات ارایه شده بر پارک هفتم تیر، ابتدا عملکردهای پیشنهادی برای این مجموعه در گزارش طرح باززنده سازی کارخانه ریسندگی و بافندگی جنوب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت عملکردهای مناسب برای پارک هفتم تیر پیشنهاد شد.

در طرح بازنده سازی کارخانه جنوب ابتدا انواع عملکردها و فعالیت های ممکن برای استقرار در کارخانه پیشنهاد شده و در انتها با توجه به تحلیل سناریوهای مختلف عملکردی، سناریوی بهینه انتخاب شد.

با توجه به این عملکردهای پیشنهادی، در نهایت تصمیم گرفته شد که کاربریهای فرهنگی، آموزشی و تجاری با محوریت یادگیری و افزایش خلاقیت در یک مجموعه چندعملکردی با عنوان مرکز خلاقیت خانواده با یکدیگر تلفیق شوند.