مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

نوع پروژه: تجاری-تفریحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

در گذشته بازار عنصری شهری با مکانی مشخص بوده و حیات شهر به آن گره خورده بود. جنب وجوش همیشگی و پیوند تنگاتنگ بازارها با زندگی روزمره شهروندان، این عملکرد را به قلبی تپنده در مرکز شهرها تبدیل می کرد. مجموعه تجاری تفریحی ورامین، تنها فضایی برای خرید نیست بلکه فضاهای عمومی شهری است که زندگی در آن جریان می یابد.
در راستای تامین هدف ارتباط موثر با شهر، یک پلازا در مرکز پلان در ضلع جنوبی در نظر گرفتیم. این پلازا علاوه بر تاکید بر ورودی ساختمان، موجب گسترش فضای عمومی شهری می گردد. از آنجایی که برنامه مجتمع تجاری ورامین برای زمین مورد نظر بسیار فشرده است، برای سبک کردن حجم و همچنین تاکید بر ورودی مجموعه به عنوان یک فضای عمومی شهری گشودگی ورودی را در طبقات مجموعه توسعه دادیم و در گشودگی ایجاد شده تراس ها و فضاهایی نیمه باز با امکان ارتباط بصری با شهر در نظر گرفته ایم.


از آنجایی که شهر ورامین هیچ نقطه مرتفعی برای دید به شهر ندارد و حوزه های همجوار با سایت حوزه های عمومی شهری هستند بام را نیز در اختیار شهر قرار دادیم.
در طراحی نمای مجتمع تجاری از نحوه برخورد معمار بنای برج علاالدوله در ورامین استفاده کردیم که فرم منحنی از یک سری فرم مثلثی شکل، به وجود آمده است وحجم پویایی خلق شده است.