مجتمع مسکونی کوهسار

نوع پروژه:مسکونی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: تعاونی فرهنگیان

سایت مجموعه مسکونی کوهسار در زمینی به مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع، در منطقه شمال غرب تهران در منطقه حصارک در خیابان معینی واقع شده است. این مجتمع مسکونی قرار است برای تعاونی کارکنان فرهنگیان در ۵۰۰ واحد مسکونی احداث شود.


برنامه پروژه

زمین پروژه شیب شمالی جنوبی تقریبا تندی حدود ۲۰ درصد دارد. مجوز زمین شامل سطح اشغال ۴۰ درصد در تراکم ۱۲۰ درصد است و در ۹ طبقه اجازه ساخت دارد. تعداد واحدهای مسکونی ای که برای کارکنان در نظر گرفته شد ۵۰۰ واحد مسکونی در طیف مساحت ۹۰ الی ۱۱۰ متر مربع بود.

طراحی

مهمترین چالشی که پروژه با آن مواجه بود حجم بالای سطح اشغال نسبت به زمین و رعایت قوانین همجواری برج ها بود. برای پاسخ گفتن به این چالش از عامل شیب سایت بهره برده شد. به این معنا که با توجه به قوانین ملاک عمل فواصل میان برج های مسکونی به منظور رعایت قوانین عدم مزاحمت دید و سایه اندازی برای یکدیگر می بایست عدد مشخصی باشد. در این راستا با ایجاد اختلاف سطح در مقطع برج ها ارتفاع هم پوشانی آنها کم تر شد و همین مساله امکان نزدیک کردن برج های مسکونی را به یکدیگر ایجاد نمود.

برج های مسکونی در دو تیپ مختلف با ۷ تیپ واحد مسکونی طراحی و ساماندهی شدند. تیپ های برج های مسکونی شامل دو تیپ ۴ واحد در هر طبقه و ۶ واحد در هر طبقه است.

مجموعه مسکونی کوهسار در اطراف یک حیاط مرکزی به گونه ای ساماندهی شد که یک حیاط ورودی وسیع و پیاده محور به قلب مجموعه تبدیل شود. در همان ابتدای ورودی به مجموعه یک واحد خدماتی سونا و استخر نیز در زیر برج های شمالی در نظر گرفته شد. این مساله موجب می شود که علاوه بر ساکنین مجموعه مسکونی، افراد دیگر نیز بدون آنکه وارد مجموعه شوند بتوانند از این مرکز استفاده کنند.

ایده نما- خوانایی

تعداد زیاد واحدهای مسکونی و در نهایت تعداد زیاد پنجره ها  در نما موجب اغتشاش و عدم خوانایی می شود. به این منظور ایده نما شامل یک پوسته بیرونی شد که پنجره های لایه پشتی را در قاب های بزرگ تر قرار می دهد و همین مساله تا حدودی اغتشاش در نما را کنترل می کند. از سویی دیگر برای تراس های هر برج مسکونی رنگ مشخصی در نظر گرفته شد تا امکان باز شناسایی برج های مسکونی فراهم شود.

.این پروژه با همکاری شرکت دیارگاه شهر در بخش مطالعات انجام شده است