میدان شورا

نوع پروژه: فضای شهری- میدان؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری یزد

طراحی میدان شهری شورا به عنوان فضایی پویا

میدان شورا در مجاورت باغ دولت آباد شهر یزد واقع شده است. سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد از چند شرکت معماری دعوت کرد تا راه حلی برای این فضای شهری با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی ارایه دهند.

صورت مساله طراحی میدان شهری شورا

شهرداری یزد به عنوان کارفرمای پروژه معیارهای ارزیابی خود را این گونه تعریف نمود :

  • ایجاد فضای شهری با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی شهر
  • ایجاد پاتوق های شهری و فرهنگی با تمرکز بر حضور در مجموعه تا عبور در پیرامون
  • توجه به پیرامون بخصوص باغ دولت آباد و هویت و فرهنگ شهر یزد
  • توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی بویژه رابطه نور و سایه و آفتاب در اقلیم یزد
  • نگاه به اقتصاد پروژه و ارایه توجیه مالی اقتصادی (اعم از تهیه طرح و اجرا)
  • توجه به کسری سطوح خدمات شهری
  • با نگاه به طرح های بالادست توجه به خط BRT بعنوان ایستگاه و همچنین توجه به نقش پایانه حمل و نقل درون شهری
  • عارضه سنجی ترافیکی تقاطع های اطراف در محدوده ۳۰۰ متری
طراحی

هدف از طراحی این میدان، ارایه راه حلی برای اتصال باغ و میدان و تبدیل آن به یک فضای شهری با رویکرد سبز و پیاده محور تعریف شد. برای رسیدن به این هدف، تسهیل ارتباط پیاده با باغ دولت آباد به عنوان کانون شهری و تاریخی مهم در مجاورت میدان شورا، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی طراحی انتخاب شد.

برای نیل به هدف پیاده محور کردن میدان، پایانه مسافربری موجود به منظور آزاد کردن سطح به زیر زمین منتقل شد. در این حالت میدان به باغی تبدیل حواهد شد تا در امتداد باغ دولت آباد مسیری پیاده تعریف نماید. کاربریهای خدماتی در گودال باغچه هایی جا نمایی شدند تا با ایجاد سایه فضایی مطبوع را در آفتاب گرم یزد ایجاد نماید.

معماری میدان ظاهری بیرونی ندارد و از محیط اطراف به عنوان باغ ادراک می شود. این مساله به علت موقعیت میدان در مجاورت باغ دولت آباد به عنوان راهکار معماری انتخاب شد.