مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

نوع پروژه: مذهبی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما:دانشگاه جیرفت

طراحی مسجد و آرامگاه شهدای گمنام جیرفت

مسابقه مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت، توسط دانشگاه جیرفت میان ۱۰ تیم معماری برگزار شد. سایت مسجد در داخل دانشگاه و همجوار آرامگاه شهدای گمنام قرار داشت.


طراحی مسجد و آرامگاه

نحوه ی تعامل با طرح مسجد به عنوان مهم ترین گونه (type) معماری ایران، تبدیل به اصلی  ترین دغدغه ما در طراحی مسجد دانشگاه جیرفت شد.  از آنجایی که تاریخ معماری مسجد در ایران شامل الگو ها و مشخصه های متنوع و متعددی است، آنچه ما نقطه شروع نگاه خود به این تاریخ گسترده قرار دادیم، تلاشی است که به زعم ما معماران قاجاری در طرح مسجد-مدرسه ها به دنبال آن بوده اند :” اتصال هر چه بیشتر مسجد به بافت اطراف آن”. برای پیشبرد این ایده و با توجه به کشیدگی سایت و قرارگیری مقبره شهدا در یک سمت آن ، از  تلفیق باغ ایرانی و مسجد برای ایجاد گونه ای امروزین بهره بردیم. به گونه ای که این مسجد-باغ  علاوه بر فضایی کانونی برای نمازگزاران ، محلی برای گرد هم آمدن، گذر و مکث باشد و در عین حال  امکان اتصال دو نقطه آرامگاه شهدا و بخش شمالی سایت دانشگاه، فراهم شود. در این حالت مسجد با پایین رفتن در زمین در تلفیق با دیگر عناصر خطی باغ ، مجموعه ای را میسازد که در تراز بالا به عنوان یک باغ عمومی ،محلی برای گذر و مکث عابران و در تراز پایین تر، مسجدی برای نماز گزاران است.