نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

نوع پروژه: پل عابر پیاده-نظرگاه-فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

تهران از جمله شهرهایی است که با وجود اغتشاشات و بی نظمیهای فراوان در نظام بصری آن، دارای دیدهای استراتژیک به سمت عناصر شاخص طبیعی و مصنوع است. این محورهای دید منتهی به مناظر استراتژیک به عنوان انگاره هایی از نظام بصری و زیرسیستمی از سیما و منظر شهری، نقش غیرقابل انکاری در نظم بخشی و مدیریت بصری-کالبدی شهر و ارتقاء کیفیت های آن دارد. نظرگاه ها و پل باغ پیاده شهری به عنوان دو حوزه ی دریافت این دیدهای استراتژیک و مناظر ارزشمند، می توانند نقش ویژه ای در ارتقاء کیفیتهای محیطی داشته باشند.


در پروژه نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی، سعی بر آن شد تا تجارب طراحی نظرگاه ها و پل های عابر شهری از حیث نقش و اهداف شکل گیری آن ها، انواع و نقش این عناصر به مثابه فضاهای شهری در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد و پس از تحلیل و نتیجه گیری از نمونه های موفق و ناموفق، ضوابط و استاندارد های مرتبط ارایه شود.

این پروژه، پل عابر پیاده اتصال پارک جی را با یک نظرگاه برای دید به اطراف و برج آزادی ترکیب نموده است. در طرح پیشنهادی، فضای پل متشکل از یک مسیر مشترک پیاده و دوچرخه است که این مسیر پیاده در بخش نظرگاه با استفاده از رمپ بالا می رود، تا امکان دریافت کریدورهای دید ارزشمندی را به محیط اطراف برای افراد فراهم کند.

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران، منطقه 9

تاریخ طراحی

سال ۱۴۰۰

مساحت

۳۸۵۰ مترمربع

وضعیت

طراحی شده

جوایز

کارفرما

سازمان زیباسازی شهر تهران

طراح سازه

الیار ظفرخواه