پل باغ پیاده نیایش

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی : گروه معماری کارند؛ کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

پل باغ پیاده نیایش

پل باغ پیاده نیایش ، پل ای است که قرار است روی اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی حد فاصل سعادت آباد و فرهنگ، ساخته شود.

شهرداری تهران در سال ۹۸ طراحی یک پل عابر را برای اتصال علامه شمالی به علامه جنوبی- بر روی اتوبان نیایش- به دفتر ما ارجاع داد. بعد از طراحی کارفرما تصمیم گرفت که مقیاس پل باغ را در محدوده دو خیابان سعادت آباد و فرهنگ بر روی اتوبان نیایش گسترش دهد و بخش وسیع تری از روی اتوبان نیایش پوشش داده شود.


طراحی پل باغ پیاده نیایش

ساخت بزرگراه هاشمی رفسنجانی شکافی در بافت مسکونی سعادت آباد ایجاد کرده است. این دو پاره گی در مقیاس محله رخ داده است. پل عابر پیاده موجود نتوانسته است اتصال لازم را فراهم کند. علاوه بر آن مشکلاتی همچون آلودگی هوا و صدا برای ساختمانهای مسکونی همجوار اتوبان ایجاد شده است.

همانند پل علامه، سازماندهی فضاهای کاربردی بر روی پل باغ نیایش ، تبدیل به مساله طراحی شد. با وجود آنکه مقیاس طراحی پل تغییر کرده است، همان ایده طراحی دیوار های دوجداره در طرفین پل و قرارگیری فضاها در میان دیوار توسعه پیدا کرد.

با فاصله گرفتن دو جداره دیوار در هر یک از طرفین پل باغ ، هم فضایی برای استقرار گل فروش ها فراهم آمد و هم امکان قرارگیری فضاهای فروش غذا و کافه ایجاد شد. در محل اتصال پل با پارک علامه و پارک ستایش دو میدان گاهی شهری ایجاد شد تا اتصال پل به فضاهای عمومی همجوار بیشتر شود. همچنین با افزوده شدن دو لچکی شمال و جنوب اتوبان نیایش در محدوده فرهنگ، محدوده وسیعی با مقیاس فضای شهری به وجود آمد و فضاهای بزرگتر تجاری و فضاهای زیرزمینی نیز در این لچکی ها طراحی شد.