ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

نوع پروژه: اداری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار طراحی ساختمان اداری: از نظر طراحان، مهمترین موضوع طراحی مسابقه ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار، نحوه تعامل با زمین است. زمین-زمینه هم در معنای عینی و هم عام آن. در منطقه ای که مهمترین مشخصه “مکان” طبیعی، شخصیت (CHARACTER) متنوع زمین- در…

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

نوع پروژه: طراحی داخلی-اداری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند طراحی داخلی و اجرای دفتر مرکزی موسسه دانشمند – با بیش از ۱۰ شرکت تابعه- در طبقه ۱۵ ام ساختمان اداری بنیاد مستضعفان واقع در میدان آرژانتین در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. سازمان فضایی ساختمان فعلی بنیاد…

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

نوع پروژه: اداری- صنعتی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شرکت تولید یدکی موتور ایران کارخانه تولید یدکی موتور ایران در شهرک صنعتی کاوه در نزدیکی ساوه واقع شده است. کارفرما علاوه بر تغییرات در طرح کارخانه موجود و ساخت سوله های جدید، درخواست طراحی یک ساختمان اداری تشریفاتی را نیزداشت. طرح سوله های کارخانه به منظور…

ساختمان خانه کشاورز

ساختمان خانه کشاورز

نوع پروژه: اداری- بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: خانه کشاورز بازسازی خانه کشاورز موضوع پروژه طراحی داخلی و بازسازی خانه کشاورز، تبدیل یک ساختمان مسکونی به قدمت ۴۵ سال در منطقه یوسف آباد برای استفاده اداری دفتر مرکزی خانه کشاورز است برنامه پروژه: برنامه پروژه شامل تعدادی اتاق اداری و پشتیبانی در طبقه همکف، اتاق…