نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نوع پروژه: طراحی داخلی- مبلمان؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: نمایشگاه ابژه طراحی میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ایده طراحی میز برای نمایشگاه ابژه 3، بر پایه یک دوگانه شکل گرفته است. در سومین نمایشگاه ابژه ، از طراحان و ھنرمندان دعوت شده بود تا با ھنر و اندیشه خود برای این پرسش پاسخی بیابند: ”چگونه یک شیئ مانند میز می…

بازسازی ساختمان خانه کشاورز

بازسازی ساختمان خانه کشاورز

نوع پروژه: اداری- بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: خانه کشاورز بازسازی خانه کشاورز موضوع پروژه طراحی داخلی و بازسازی خانه کشاورز، تبدیل یک ساختمان مسکونی به قدمت ۴۵ سال در منطقه یوسف آباد برای استفاده اداری دفتر مرکزی خانه کشاورز است برنامه پروژه: برنامه پروژه شامل تعدادی اتاق اداری و پشتیبانی در طبقه همکف، اتاق…

رستوران بیسترو ماریز

رستوران بیسترو ماریز

نوع پروژه: تجاری-طراحی داخلی-بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی اطلاعات پروژه

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

نوع پروژه: تجاری-تفریحی-اقامتی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی پروژه طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا در نهارخوران گرگان با موضوع تکمیل و اصلاح طراحی داخلی در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. عملیات اجرایی پروژه مذکور از حدود سال ۱۳۸۵ و بر اساس نقشه هایی که مشاور قبلی پروژه تهیه کرده بود شروع شد. با تغییرات…