نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

نوع پروژه: پل عابر پیاده-نظرگاه-فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی تهران از جمله شهرهایی است که با وجود اغتشاشات و بی نظمیهای فراوان در نظام بصری آن، دارای دیدهای استراتژیک به سمت عناصر شاخص طبیعی و مصنوع است. این محورهای دید منتهی به…

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری قم پل باغ آوینی پل باغ پیاده آوینی روی اتوبان آوینی قم، به سفارش شهرداری قم طراحی شده است و قرار است سه پهنه سبز در حال احداث پارک کوثر، باغ پرندگان و پارک خضر را به یکدیگر متصل می کند. طراحی…

پل باغ پیاده نیایش

پل باغ پیاده نیایش

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی : گروه معماری کارند؛ کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران پل باغ پیاده نیایش پل باغ پیاده نیایش ، پل ای است که قرار است روی اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی حد فاصل سعادت آباد و فرهنگ، ساخته شود. شهرداری تهران…

پل عابر پیاده سرخه حصار

پل عابر پیاده سرخه حصار

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران پل عابر سرخه حصار در مجاورت پارک سرخه حصار واقع شده اند. بوستان سرخه حصار یکی از مهمترین فضاها در سطح منطقه 13 و حتی شهر تهران است. این بوستان در شرق تهران و در حاشیه‌ی…

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری قم طراحی پل باغ پیاده آوینی پل باغ پیاده آوینی بر روی اتوبان آوینی قم، به سفارش شهرداری قم طراحی شده است. این پل قرار است سه پهنه سبز در حال احداث پارک کوثر، باغ پرندگان و پارک خضر را به یکدیگر متصل…

پل باغ پیاده علامه

پل باغ پیاده علامه

نوع پروژه: پل عابر پیاده-فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما:معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران طراحی پل باغ پیاده علامه پل باغ پیاده علامه، پل ای است که قرار است به جای پل عابر پیاده موجود در تقاطع خیابان علامه و اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی ساخته شود….