توضيحات پروژه

 بازسازی خانه کشاورز

مشخصات پروژه
موقعیت: ایران – تهران – یوسف آباد
تاریخ طراحی: 1387
مساحت : 8000 مترمربع
کاربری: اداری
کارفرما: خانه کشاورز

به منظور تامین فضاهای مورد نیاز سازمان غیر دولتی خانه کشاورز ساختمانی به قدمت 45 سال در منطقه یوسف آباد توسط کارفرما خریداری و جهت بازسازی تحویل مشاور گردید.نمای ساختمان از جنس سنگ مالون و دارای تراس سرتاسری کشیده بود.
باتوجه به کیفیت نامناسب سازه ساختمان و به جهت سبک نگه داشتن بارهای ساختمان تصمیم به حفظ تراس گرفتیم.
از طرفی بودجه بسیار محدود تخصیص یافته از جانب کارفرما جهت اجرای نما استفاده از مصالح متنوع و دیتیلهای اجرایی پیچیده را ناممکن می ساخت. از این رو ایده اصلی طرح نما ، الحاق پوسته ای سبک با حداقل وزن در مقابل تراس های موجود ساختمان درنظر گرفتیم.
تنوع حجمی را درسطح نما از طریق تاشدن صفحه بیرونی و بازگشتن آن به سطح داخلی نما ایجاد کردیم. با به کار گیری این راهکار ، هویت مسکونی نما با حداقل دخل و تصرف به هویت اداری تبدیل گردید.

 

khk-wb-02

ساختمان پروژه قبل از بازسازی

khk-wb-03

روند طراحی

khk-wb-04

نمای پروژه پس از بازسازی

khk-wb-05

نمای ورودی