تخیل معمارانه-طراحی معماری

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت سوم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد.

EDX یک پلتفرم ارائه دروس مختلف است که دانشگاه های معتبری همچون هاروارد و برکلی با آن همکاری می کنند. این دوره یکی از دروس معماری ای است که در این پلتفرم ارایه شده است. این دروس به سرپرستی یکی از معتبرترین اساتید تئوری معماری دانشگاه هاروارد، مایکل هیز ارائه شده است.

در این دوره مایکل هیز با استناد به قوه متخیله کانت، مفهوم تخیل معمارانه را برای معرفی معماری به عنوان صورتی از دانش به کار می گیرد. سپس از دریچه آن به تاریخ و تئوری معماری با بررسی پروژه ها و آرا و نظریات معماران و مورخان از دوران رنسانس تا عصر حاضر می پردازد.

ترجمه این درسگفتارها توسط گروه معماری کارند انجام شده است. در ادامه ویدئوهای این مجموعه با زیرنویس فارسی به صورت رایگان در این پلتفرم ، اینستاگرام کارند پلاس و سایت آپارات قرار خواهند گرفت.

مایکل هیز در این اپیزود و در ادامه اپیزود قبلی، “گونه” را به عنوان امری مرتبط با هندسه و سازمان فضا بررسی می‌کند. “گونه” به عنوان زیربنایی مولد برای صورت های متکثر. او گونه را با الهام از ایده تئوریسین معمار فرانسوی به نام «کاتِمِر دِ کُنسی» این گونه تعریف می کند : واژه‌ی «گونه» به هیچ وجه نشان‌دهنده‌ی تصویر چیزی که کاملا کپی یا تقلید شده، نیست. بلکه بیانگر ایده‌ی چیزی است که باید خود به تنهایی به عنوان یک قاعده برای یک مدل عمل کند.

از دیدگاه او گونه‌بندی عملکردی اشتباه نیست، اما ما به یک تئوری برای گونه‌ها نیاز داریم. ما به یک تئوری گونه نیاز داریم که بتواند شیوه‌ای را که دیاگرام پالادیو توانسته است
به واریاسون‌های متنوعی در گونه ویلا منجر شود، توضیح دهد. این‌طور نیست که یکی از ویلاهای پالادیو مدلی برای بقیه ویلاها شده است. بلکه نمونه‌ای از این است که یک قاعده‌ی واحد برای همه وجود داشته است.

  • مترجمان : زهرا سربندی، پریسا برزویی
  • تنظیم زیرنویس : محمدرضا عابدی
  • کنترل نهایی: علی شریعتی

فصل اول-بخش اول- قسمت سوم: گونه شناسی