مسابقه معماری محور فوقانی راه آهن تهران-تبریز

نوع پروژه: محور شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری تهران

مسابقه معماری بازآفرینی محور شهری: طراحی فضایی فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز

راه آهن تهران-تبریز یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط دهنده تهران به سایر نقاط کشور به شمار می آید. با گذشت زمان و شکل گیری محلات مسکونی در این محدوده منجر به انتقال این خط به مسیر زیر سطحی و آزاد سازی عرصه فوقانی آن شد. همین مساله باعث آزاد سازی ۵۰ هکتار فضای گسترده شهری شد. مسابقه طراحی بازآفرینی محور فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز، فراخوانی عمومی بود برای هم اندیشی در باره چگونگی طراحی این فضا و بهبود تصویر ذهنی شهروندان از پهنه جنوبی شهر


شرح مسابقه معماری
طرح گروه کارند برای مسابقه معماری

در طرحی که برای مسابقه بازآفرینی و طراحی محور شهری پیشنهاد شد سعی شد تمامی عوامل موثر شهری به منظور ایجاد فضایی شاداب و پایدار در نظر گرفته شود. در این راستا راهبردهای زیر در حوزه های مختلف در نظر گرفته شد :

 • ایجاد مسیر دوچرخه
 • ایجاد تراموا جهت کمک به دسترسی آسان و سریع به مسیرها
 • تولید محصولات ارگانیک و ایجاد زمینهای کشاورزی و گلخانه های هیدروپونیک
 • فروش گلدان های قابل حمل برای ترغیب ساکنین به کاشت
 • بازارهای عرضه مستقیم محصولات ارگانیک
 • ایجار پوشش گیاهی کم آب و پوشاندن دیواره های سوله های موجود با پوشش گیاهی
 • ایجاد کاربریهای مختلط در فضاهای مرده
 • ایجاد بازارچه های محلی
 • به کارگیری ساختارهای سبک
 • برجسته سازی پتانسیل های موجود
 • پیش بینی فضاهای تجمعی فعالیتی
 • اختصاص دادن کارگاه ها به ساکنین جهت بروز خلاقیت و تولید اشتغال