نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نوع پروژه: طراحی داخلی- مبلمان؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: نمایشگاه ابژه

طراحی میز سنگی برای نمایشگاه ابژه

ایده طراحی میز برای نمایشگاه ابژه 3، بر پایه یک دوگانه شکل گرفته است. در سومین نمایشگاه ابژه ، از طراحان و ھنرمندان دعوت شده بود تا با ھنر و اندیشه خود برای این پرسش پاسخی بیابند: ”چگونه یک شیئ مانند میز می تواند به مرکز تجمع افراد و پایگاھی برای گذراندن ساعات طولانی و فعالیت ھای مشترک تبدیل شود؟”نمایشگاه ابژه در حد فاصل بین هنر ، صنعت و مخاطب جای میگیرد در میان آنچه مهم می گردد ارتباط بین تئوری ،نظریه و اندیشه طراح است.


ایده دوگانه ای که میز ما بر پایه آن طراحی شد، نه تنها در فرم و مصالح که در کارکرد آنها نیز قرار دارد. طراحی میز از دو جز تشکیل می شود : سنگ و المانهای فلزی. سنگ نقش شالوده دارد و واحد، در حالی که المانهای فلزی متعدد هستند و محل سرو. کارکرد اصیل سنگ، سنگینی است و نقطه اتکا، آنگونه که در طبیعت یافت می شود. در تقابل با آن، عناصر فلزی فرمهایی منعطف و آزاد دارند و در ترازهای مختلف قرار گرفته اند. همانند شاخه های گیاهان که از کنار سنگ روییده اند. انعطاف پذیری چیزی نیست که تنها در فرم عناصر فلزی میز خلاصه شده باشد، کارکرد نیز به تبع آن، منعطف و آزاد است. به این معنا که بر مبنای تعداد استفاده کنندگان و محل نشستن هر یک، می توان ترکیبهای جدید و متنوع ایجاد کرد، گویی که هر بار فرمی متفاوت و سفارشی دارد. فرمی تعاملی که از تنوع و تعدد افراد تاثیر می پذیرد.