پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

نوع پروژه: پل عابر پیاده- فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری قم

طراحی پل باغ پیاده آوینی

پل باغ پیاده آوینی بر روی اتوبان آوینی قم، به سفارش شهرداری قم طراحی شده است. این پل قرار است سه پهنه سبز در حال احداث پارک کوثر، باغ پرندگان و پارک خضر را به یکدیگر متصل می کند.

اتوبان آوینی دره زیبای موجود طبیعی را به دو بخش تقسیم نموده است و ارتباط دو سمت آن را از بین برده است. بنابر این تعبیه یک پل پیاده در محل اتصال سه پهنه سبز دو سوی اتوبان ضروری به نظر می رسد.

علاوه بر آن، به علت قرارگیری در یکی از نقاط مرتفع شهر قم و منظر زیبای طبیعی اطراف آن، نقش نظرگاهی آن برای شهر قم مهمتر از نقش ارتباطی اش خواهد بود.

پل علاوه بر اینکه محلی برای گذر خواهد بود، می تواند به مکانی شهری برای مکث و گذراندن اوقات فراغت مردم شهر تبدیل شود.


اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر قم، منطقه ۴

تاریخ طراحی

سال ۱۴۰۰

مساحت

۲۰۱۰ مترمربع

وضعیت

طراحی شده

جوایز

کارفرما

شهرداری قم

طراح سازه

الیار ظفرخواه