پل باغ پیاده علامه

نوع پروژه: پل عابر پیاده-فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما:معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

طراحی پل باغ پیاده علامه

پل باغ پیاده علامه، پل ای است که قرار است به جای پل عابر پیاده موجود در تقاطع خیابان علامه و اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی ساخته شود.


ساخت بزرگراه هاشمی رفسنجانی شکافی در بافت مسکونی سعادت آباد ایجاد کرده است. این دو پاره گی در مقیاس محله رخ داده است. پل عابر پیاده موجود نتوانسته است اتصال لازم را فراهم کند.

قرارگیری دانشگاه علامه طباطبایی در علامه جنوبی و خوابگاه دانشجویی در علامه شمالی ایجاد اتصال معنادار را ممکن می سازد. این اتصال همچنین می تواند موجب باز زنده سازی پارک علامه در شمال اتوبان شود.

از سویی دیگر در طراحی، دیواره ای دو جداره از فضای سبز به جای دست انداز های معمول پل های پیاده در نظر گرفته شده است تا علاوه بر مطبوع ساختن تجربه عبور از پل، جداره ها، محلی را برای فروش گل فراهم آورند.