پل باغ نیایش-ارتباط با علامه
پل باغ نیایش-گل فروشی های روی پل
پل باغ نیایش-نقشه مکان یابی
پل باغ نیایش- دیاگرام
پل باغ نیایش- دیاگرام
پل باغ نیایش- دیاگرام
پل باغ نیایش- دیاگرام
پل باغ نیایش-پلان و نما
پل باغ نیایش-سایت پلان

پل باغ  پیاده علامه

پل پیاده علامه، پل ای است که قرار است به جای پل عابر پیاده موجود در تقاطع خیابان علامه و اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی ساخته شود.

ساخت بزرگراه هاشمی رفسنجانی شکافی در بافت مسکونی سعادت آباد ایجاد کرده است. این دو پاره گی در مقیاس محله رخ داده است. پل عابر پیاده موجود نتوانسته است اتصال لازم را فراهم کند.

قرارگیری دانشگاه علامه طباطبایی در علامه جنوبی و خوابگاه دانشجویی در علامه شمالی ایجاد اتصال معنادار را ممکن می سازد. این اتصال همچنین می تواند موجب باز زنده سازی پارک علامه در شمال اتوبان شود.

از سویی دیگر در طراحی، دیواره ای دو جداره از فضای سبز به جای دست انداز های معمول پل های پیاده در نظر گرفته شده است تا علاوه بر مطبوع ساختن تجربه عبور از پل، جداره ها، محلی را برای فروش گل فراهم آورند.

موقعيت

 تهران

تاريخ طراحی

1398

مساحت

 800+7000 مترمربع

کارفرما

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران-سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

وضعیت

درحال ساخت

فهرست