توضيحات پروژه

خانه بارانی

موقعیت: تهران، شهرک غرب ، فاز 6
مساحت سایت : 756 مترمربع
زیر بنا: حدود 1330 مترمربع
وضعیت: در حال ساخت
کارفرما: خصوصی
تاریخ طراحی: 1393