چه بخوانیم؟ منابع مورد نیاز معماران

چه بخوانیم؟ منابع مورد نیاز معماران

همه ما بارها با این پرسش روبرو شده ایم، برای این که دانش عمومی ما در خصوص معماری افزایش یابد، چه باید بخوانیم؟ مهمترین منابع مورد نیاز معماران چه هستند؟ دانشگاه ییل لیست زیر را به دانشجویان تازه وارد خود پیشنهاد کرده است. اکثر کتب پیشنهادی به فارسی ترجمه نشده اند و متاسفانه…