جلسات تیم پروژه در شرکت معماری-بخش چهاردهم

جلسات تیم پروژه در شرکت معماری-بخش چهاردهم

جلسات تیم پروژه در شرکت معماری بستری مناسب برای انجام کار تیمی است. این جلسات فرصت مناسبی برای همه اعضای تیم است تا نقشی مثبت و سازنده در پیشبرد روند طراحی پروژه ایفا کنند، در حالی که نظرات آن‌ها برای پروژه محترم شمرده می‌شود و همه اعضا می‌توانند به طور مساوی در پروژه…

بهینه‌سازی تیم در شرکت معماری-بخش سیزدهم

بهینه‌سازی تیم در شرکت معماری-بخش سیزدهم

داشتن یک تیم موفق در شرکت معماری مستلزم آن است که اهداف پروژه و طراحی معماری ، در ابتدا بین همه اعضای آن مشخص شود. این امر به طور معمول بر عهده معمار مدیر پروژه است. باید در ابتدای پروژه ارزش‌ها و واژگان مشترک و یک برنامه کاری دقیق ایجاد شود. علاوه بر…

سازماندهی تیم در شرکت معماری-بخش دوازدهم

سازماندهی تیم در شرکت معماری-بخش دوازدهم

معمار هنگام تشکیل تیم معماری ، در داخل شرکت معماری خود بیشترین میزان کنترل را بر روند طراحی معماری دارد، اگرچه برخی از کارفرمایان همیشگی ممکن است درخواست حضور مدیر پروژه خاصی را داشته باشند. انتخاب مدیر پروژه می‌تواند کلید موفقیت پروژه باشد، همانطور که این امر توسط موقعیت مرکزی مدیر پروژه معماری…

انتخاب تیم پروژه در شرکت معماری-بخش یازده

انتخاب تیم پروژه در شرکت معماری-بخش یازده

انتخاب و بهینه‌سازی تیم‌های پروژه در موفقیت آن در شرکت معماری نقشی حیاتی دارد. در این بخش درباره انتخاب تیم‌ پروژه برای ارایه خدمات طراحی معماری معرفی می‌شود. انتخاب کارفرما مهمترین عضو تیم پروژه معمار، کارفرما است. معمار ممکن است این تصور را داشته باشد که این کارفرماست که معمار را انتخاب می‌کند،…

تیم‌های پروژه در شرکت معماری-بخش دهم

تیم‌های پروژه در شرکت معماری-بخش دهم

انتخاب و بهینه‌سازی تیم‌های پروژه در موفقیت آن در شرکت معماری نقشی حیاتی دارد. در این بخش انواع تیم‌ها و بهترین شیوه‌های انتخاب و سازماندهی تیم‌ها برای ارایه خدمات طراحی معماری معرفی می‌شود. انواع تیم‌ها کار اکثر معماران به صورت تیمی انجام می‌شود. وجود تیم‌های کارآمد برای موفقیت شرکت‌های معماری، از زمان شروع…

مدیر پروژه توانمند در شرکت معماری-بخش نهم

مدیر پروژه توانمند در شرکت معماری-بخش نهم

مدیر پروژه نقش مهمی در سازماندهی و هدایت تحویل پروژه در شرکت معماری ایفا می‌کند. یک مدیر پروژه توانمند باید دارای مهارت‌های مختلفی باشد که در کنار هم منجر به دستیابی به اهداف خرد و کلان طراحی معماری پروژه گردد. ارزیابی کارفرمایان از مدیران پروژه در شرکت معمار با درک اینکه برخی رفتارها…

تأثیر انتظارات کارفرمایان در شرکت معماری-بخش هشتم

تأثیر انتظارات کارفرمایان در شرکت معماری-بخش هشتم

یکی از عناصر مهم موفقیت پروژه در شرکت معماری درک و برآوردن انتظارات کارفرما در طراحی معماری است. اساس تجربه کارفرما، انتظار او از نحوه عملکرد معمار است. مدیر پروژه‌ای که انتظارات کارفرما را درک می‌کند، شانس بیشتری برای هدایت موفقیت‌آمیز تیم پروژه در راستای برآورده کردن اهداف طراحی معماری و انتظارات کارفرما…

تعیین انتظارات در شرکت معماری-بخش هفتم

تعیین انتظارات در شرکت معماری-بخش هفتم

یک راه مؤثر برای برآوردن انتظارات کارفرما در شرکت معماری ، کمک به تنظیم آنها است. این امر اغلب از طریق گفتگوی صریح درباره مسائل دشوار احتمالی در طراحی معماری، قبل از تبدیل آن‌ها به مشکل، انجام می‌شود. مواجهه مستقیم با مسائل دشوار در شرکت معماری معماران همیشه در مورد خدماتی که در…

مستندسازی عمومی در شرکت معماری-بخش ششم

مستندسازی عمومی در شرکت معماری-بخش ششم

مستندسازی دقیق و منظم رویدادها و تصمیم‌هایی که نقاط عطف محسوب می‌شوند، برای مدیریت موفق طراحی معماری پروژه در شرکت معماری ضروری است. مدیرانی که حداقل یک تاریخچه مختصر از اینکه «چه کسی چه چیزی را به چه کسی گفت» و «چه کسی در مورد چه چیزی چه موقع تصمیم‌گیری کرد» نگه نمی‌دارند،…

دستور جلسه در شرکت معماری-بخش پنجم

دستور جلسه در شرکت معماری-بخش پنجم

مدیران پروژه در شرکت معماری برای پیشبرد روند طراحی معماری اغلب با یک صفحه کاغذ تک برگ با عنوان «دستور جلسه» در جلسه حاضر می‌شوند. این رویکرد بیانگر وجود یک فهم غلط از عملکرد دستور جلسه است. هدف اصلی دستور جلسه تسهیل بحث است تا به شرکت‌کنندگان در جلسه، موضوع مورد بحث را…

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت سوم
|

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت سوم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت دوم
|

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت دوم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

برنامه ریزی جلسات در شرکت معماری-بخش چهارم

برنامه ریزی جلسات در شرکت معماری-بخش چهارم

هدف اصلی برنامه ریزی مدیریتی جلسات در شرکت معماری این است که مطمئن شویم که افرادی که اطلاعات آنها برای جلسه ضروری است در جلسه حضور پیدا کنند و نه بقیه افراد تا روند انجام طراحی معماری به خوبی انجام شود. تصمیم‌ها را نمی‌توان بدون حضور افراد مرتبط و مهم اتخاذ کرد. همچنین،…

تسهیل روند انجام  پروژه در شرکت معماری-بخش سوم

تسهیل روند انجام پروژه در شرکت معماری-بخش سوم

نقش مدیریت پروژه در شرکت معماری تغییر یافته است، به این معنا که این نقش زمانی به عنوان “کنترل” پروژه تعریف می شد، در حالی که امروز بیشتر این نقش، “تسهیل” روند انجام پروژه معنا می شود. انجام خدمات طراحی را می توان از طریق اقدامات مختلفی تسهیل نمود. اقداماتی نظیر برقراری موثر…

سازماندهی پروژه در شرکت‌ معماری – بخش دوم

سازماندهی پروژه در شرکت‌ معماری – بخش دوم

مدیر پروژه در شرکت معماری ، معمولاً مسئول برنامه‌ریزی و سازماندهی پروژه است. این امر به این معنا است که مدیر پروژه به سادگی مشخص می کند که چگونه و چه زمانی باید بر روی پروژه کار کرد و به چه نوع مدیریت و کارکنانی برای انجام آن نیاز خواهد بود. مدیر پروژه…

مدیریت پروژه در شرکت‌ معماری – بخش اول

مدیریت پروژه در شرکت‌ معماری – بخش اول

اگر نحوه انجام خدمات پروژه ها در شرکت معماری به درستی مدیریت شوند، می توان به اهداف تدوین شده برای هر پروژه دست یافت. همچنین می توان انتظارات کارفرما را به درستی برآورده ساخت. صنعت ساخت و طراحی، صنعتی پروژه محور است. از این رو مدیریت پروژه برای یک معمار یا شرکت معماری…

تخیل معمارانه-بخش اول – قسمت اول
|

تخیل معمارانه-بخش اول – قسمت اول

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

این مقاله در روزنامه اعتماد مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ با اندکی تغییر منتشر شده است. مقدمه موقعیت ویژه شهری و فرم نامأنوس مسجد ولی‌عصر (واقع در چهارراه ولی‌عصر و مجاور تئاتر شهر) اثر رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونوف، موجب بحث‌های گوناگونی در جامعه معماری شده است. مخالفان با استناد به هویت معماری…

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

این مقاله در روزنامه اعتماد مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ با اندکی تغییر منتشر شده است. مقدمه موقعیت ویژه شهری و فرم نامأنوس مسجد ولی‌عصر (واقع در چهارراه ولی‌عصر و مجاور تئاتر شهر) اثر رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونوف، موجب بحث‌های گوناگونی در جامعه معماری شده است. مخالفان با استناد به هویت معماری…

تخیل معمارانه-ترجمه درسگفتارهای مایکل هیز در سایت EDX
|

تخیل معمارانه-ترجمه درسگفتارهای مایکل هیز در سایت EDX

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

شهرسازی تاکتیکی

شهرسازی تاکتیکی

مفهوم شهرسازی تاکتیکی در سال 2011 توسط عده‌ای از شهرسازان جوان مانند مایک لیدون و آنتونی گارسیا به منظور اقدام کوتاه‌مدت، و تغییر طولانی‌مدت در آمریکای شمالی مطرح شد. شهرسازی تاکتیکی بر اساس یک رویکرد تکرارشونده پایین به بالا رخ می‌دهد که فرصت‌هایی را برای به کاربستن راه‌های انعطاف‌پذیرتر، مشارکت محور و نوآورانه…

پارک های چند عملکردی

پارک های چند عملکردی

پارک‌های چند عملکردی پارک‌هایی‌اند که برخلاف پارک‌های رایج در شهر که صرفا فضایی برای کسب آرامش، استراحت و ورزش محسوب می‌شوند، چند عملکرد را گرد هم می‌آورند. این پارک‌ها فضایی سرزنده برای حضور گروه‌های مختلف اجتماعی گرد هم می‌آورند. برخی از این نمونه پارک‌ها در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. Framing Terrain…

مطالعه فضاهای همگانی با بهره گیری از تکنیک یان گل

گروه معماری گل یکی از پیشروان طراحی شهری مردممحور در سطح جهان بوده و در بیش از ۵۰ کشور و ۲۵۰ شهر در سراسر جهان پروژه دارد. هدف این گروه ساخت شهرهایی برای مردم بوده و رویکردی برای مطالعه فضاهای همگانی و خدماتی در مقیاسهای مختلف، از چشماندازهای استراتژیک تا طراحی و اجرا ارائه میدهد.

کتابخانه ها

کتابخانه ها

طبق تعریف یونسکو، کتابخانه نهادی است دربرگیرنده مجموعه‌ای منظم از کتاب و نشریات ادواری یا هر نوع مواد دیداری-شنیداری یا گرافیکی دیگر، همراه با خدماتی که توسط کارکنان آن به منظور تسهیل استفاده از این مواد در جهت برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، پژوهشی آموزشی یا تفریح مراجعان ارائه می‌شود.

کافه و رستوران

کافه و رستوران

کافه ای بسیار دلچسب، گرم، تمیز و دوستانه بود. من کت ضد آب قدیمی و کلاه پشمی‌ام را آویزان کردم تا خشک شود و بعد یک کافه لاته سفارش دادم. پیشخدمت قهوه را آورد، من دفتر و قلم خود را از جیب کت بیرون آوردم و شروع به نوشتن کردم.

کشاورزی شهری

کشاورزی شهری

کشاورزی شهری یکی از موضوعاتی است که در طراحی برخی از پروژه های خود مانند مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا، مجموعه تفریحی غار علی صدر ، پل باغ نیایش و پارک هفتم تیر یزد مد نظر قرار داده ایم. موضوعی که توجه به آن می تواند فضای شهری ای جذاب و تعاملی برای شهروندان ایجاد نماید.

مینیمالیسم برادران آیرس ماتئوس- معماری مینیمال

مینیمالیسم برادران آیرس ماتئوس- معماری مینیمال

مقاله “در جستجوی جوهر چیزها : مینیمالیسم برادران آیرس ماتئوس” با رویکرد تعریف معماری مینیمال در مجله معمار شماره 98-مرداد و شهریور 95 منتشر شده است مقدمه برادران آیرس ماتئوس هیچگاه به روشنی به مینیمالیست بودن خود اشاره نکرده اند. با این حال واژه ها و فرمهایی که به کار می برند اشاره…

آداب نقد

آداب نقد

سوالی که اخیرا با خوندن مطالبی در فیس بوک برام پیش اومده اینه: آداب نقد چیست؟ آیا هر فردی با توهین و هتاکی و یا حتی تعریف و تبلیغ می تونه خودش رو منتقد معرفی کنه و دغدغه مند معماری معاصر ایران؟ البته که هر کسی حق داره در صفحه شخصی خودش هر…