پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

ویلای شمس

نظرگاه و پل عابر پیاده پارک جی

نمای شرقی پل باغ آوینی در شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

پل باغ پیاده آوینی شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

دید از بالا از پل باغ پیاده نیایش در سعادت آباد

پل باغ پیاده نیایش

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

مجموعه خدماتی-تجاری و محوطه مجتمع مسکونی همراه شهر

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه سوم

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نمای اصلی ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی آقای مقدم

خانه بارانی

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مسابقه ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

خانه رودگریان

مسابقه مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا -مرحله دوم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری تفریحی ورامین

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

مسابقه میدان پیامبر اعظم چابهار

مسابقه گذر سرو

میدان شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت طراحی گروه معماری کارند

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

طراحی داخلی و بازسازی دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

مسابقه مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

بازآفرینی محور فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز

نمای بیرونی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

طراحی داخلی رستوران بیسترو ماریز

طراحی داخلی و بازسازی رستوران بیسترو ماریز

طراحی داخلی و بازسازی ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار ( همکاری با شرکت دیارگاه شهر)

طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا گرگان

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

طرح پیشنهادی ساماندهی پارک‌های هرندی

ویلای شمس

نظرگاه و پل عابر پیاده پارک جی

نمای شرقی پل باغ آوینی در شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

پل باغ پیاده آوینی شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

دید از بالا از پل باغ پیاده نیایش در سعادت آباد

پل باغ پیاده نیایش

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

مجموعه خدماتی-تجاری و محوطه مجتمع مسکونی همراه شهر

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه سوم

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نمای اصلی ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی آقای مقدم

خانه بارانی

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مسابقه ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

خانه رودگریان

مسابقه مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا -مرحله دوم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری تفریحی ورامین

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

مسابقه میدان پیامبر اعظم چابهار

مسابقه گذر سرو

میدان شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت طراحی گروه معماری کارند

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

طراحی داخلی و بازسازی دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

مسابقه مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

بازآفرینی محور فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز

نمای بیرونی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

طراحی داخلی رستوران بیسترو ماریز

طراحی داخلی و بازسازی رستوران بیسترو ماریز

طراحی داخلی و بازسازی ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار ( همکاری با شرکت دیارگاه شهر)

طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا گرگان

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

طرح پیشنهادی ساماندهی پارک‌های هرندی