پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

مسابقه طراحی میدان ولیعصر تهران

میدان ولیعصر

ویلای شمس عکس کاور

ویلای شمس

دید کلی ساختمان مسکونی کامرانیه

ساختمان مسکونی کامرانیه

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

دید پرنده به میدان ورودی شهر رفسنجان

ورودی شهر رفسنجان

رندر دید پرنده پل باغ نیایش منطقه سعادت آباد تهران طراحی توسط گروه معماری کارند

پل باغ پیاده نیایش

پرسپکتیو دید ناظر به مرکز اجتماعی شهر صدرا

مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

پل های عابر پیاده

پل عابر پیاده سرخه حصار

دید کلی به ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

فضای سبز و مجموعه خدماتی تجاری همراه شهر

مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

دید کلی به ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی مقدم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

دید از شرق به پل باغ پیاده آوینی قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

دید به بخش اقامتی طرح جامع غار علیصدر همدان

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ۳

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

ساختمان مسکونی نمک‌آبرود

نمای اصلی خانه بارانی

خانه بارانی

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

پرسپکتیو از خانه رودگریان

خانه رودگریان

میدان پیامبر اعظم چابهار

گذر سرو

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

میدان شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

مسابقه معماری محور فوقانی راه آهن تهران-تبریز

رندر پرسپکتیو خارجی نمای اصلی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران طراحی توسط گروه معماری کارند

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

پرسپکتیو دید پرنده تالار فرهنگی اجتماعی شهر پرند

تالار فرهنگی-اجتماعی شهر پرند

ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار

رندر پرسپکتیو داخلی رستوران بیسترو ماریز تهران طراحی داخلی توسط گروه معماری کارند

رستوران بیسترو ماریز

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

پرسپکتیو داخلی نمونه شعبه بانک ایران زمین

نمونه شعبه بانک ایران زمین

سایت پلان مجموعه خدماتی رفاهی نوشهر

مجموعه خدماتی-رفاهی نوشهر

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

پرسپکتیو فضای پارک های هرندی

پارک‌‌های هرندی

مسابقه طراحی میدان ولیعصر تهران

میدان ولیعصر

ویلای شمس عکس کاور

ویلای شمس

دید کلی ساختمان مسکونی کامرانیه

ساختمان مسکونی کامرانیه

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

دید پرنده به میدان ورودی شهر رفسنجان

ورودی شهر رفسنجان

رندر دید پرنده پل باغ نیایش منطقه سعادت آباد تهران طراحی توسط گروه معماری کارند

پل باغ پیاده نیایش

پرسپکتیو دید ناظر به مرکز اجتماعی شهر صدرا

مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

پل های عابر پیاده

پل عابر پیاده سرخه حصار

دید کلی به ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

فضای سبز و مجموعه خدماتی تجاری همراه شهر

مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

دید کلی به ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی مقدم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

دید از شرق به پل باغ پیاده آوینی قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

دید به بخش اقامتی طرح جامع غار علیصدر همدان

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ۳

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

ساختمان مسکونی نمک‌آبرود

نمای اصلی خانه بارانی

خانه بارانی

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

پرسپکتیو از خانه رودگریان

خانه رودگریان

میدان پیامبر اعظم چابهار

گذر سرو

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

میدان شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

مسابقه معماری محور فوقانی راه آهن تهران-تبریز

رندر پرسپکتیو خارجی نمای اصلی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران طراحی توسط گروه معماری کارند

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

پرسپکتیو دید پرنده تالار فرهنگی اجتماعی شهر پرند

تالار فرهنگی-اجتماعی شهر پرند

ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار

رندر پرسپکتیو داخلی رستوران بیسترو ماریز تهران طراحی داخلی توسط گروه معماری کارند

رستوران بیسترو ماریز

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

پرسپکتیو داخلی نمونه شعبه بانک ایران زمین

نمونه شعبه بانک ایران زمین

سایت پلان مجموعه خدماتی رفاهی نوشهر

مجموعه خدماتی-رفاهی نوشهر

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

پرسپکتیو فضای پارک های هرندی

پارک‌‌های هرندی