پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

پروژه‌های گروه طراحی معماری کارند

مسابقه طراحی میدان ولیعصر

میدان ولیعصر

ویلای شمس عکس کاور

ویلای شمس

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

ورودی شهر رفسنجان

رندر دید پرنده پل باغ نیایش منطقه سعادت آباد تهران طراحی توسط گروه معماری کارند

پل باغ پیاده نیایش

مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز و مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

نمای اصلی ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی آقای مقدم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

پل باغ پیاده آوینی شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ۳ طراحی توسط گروه معماری کارند

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

طراحی خانه

خانه بارانی

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

خانه رودگریان

مسابقه طراحی میدان پیامبر اعظم چابهار

طراحی فضای شهری گذر سرو

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

میدان شهری شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت طراحی گروه معماری کارند

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

مسابقه معماری محور فوقانی راه آهن تهران-تبریز

رندر پرسپکتیو خارجی نمای اصلی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران طراحی توسط گروه معماری کارند

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

تالار فرهنگی-اجتماعی شهر پرند

بازسازی ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار

رندر پرسپکتیو داخلی رستوران بیسترو ماریز تهران طراحی داخلی توسط گروه معماری کارند

رستوران بیسترو ماریز

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

طراحی داخلی

نمونه شعبه بانک ایران زمین

مجموعه خدماتی-رفاهی نوشهر

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

طراحی پارک

طراحی پارک‌ های هرندی

مسابقه طراحی میدان ولیعصر

میدان ولیعصر

ویلای شمس عکس کاور

ویلای شمس

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

پل باغ آوینی – آلترناتیو 2

ورودی شهر رفسنجان

رندر دید پرنده پل باغ نیایش منطقه سعادت آباد تهران طراحی توسط گروه معماری کارند

پل باغ پیاده نیایش

مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

ساختمان اداری مدیریت منطقه آزاد چابهار

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز و مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

نمای اصلی ساختمان مسکونی مقدم

ساختمان مسکونی آقای مقدم

گروه طراحی معماری ویلا خانه کارند

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

پل باغ پیاده آوینی شهر قم

پل باغ آوینی – آلترناتیو ۱

طرح جامع غار علیصدر همدان

پل باغ پیاده علامه

میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ۳ طراحی توسط گروه معماری کارند

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

طراحی خانه

خانه بارانی

پرسپکتیو اصلی موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

خانه رودگریان

مسابقه طراحی میدان پیامبر اعظم چابهار

طراحی فضای شهری گذر سرو

پارک هفتم تیر یزد

پارک هفتم تیر یزد

میدان شهری شورا

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت طراحی گروه معماری کارند

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مجموعه مسکونی آریان فرمانیه

مسابقه معماری محور فوقانی راه آهن تهران-تبریز

رندر پرسپکتیو خارجی نمای اصلی ساختمان تشریفاتی کارخانه تولید یدکی موتور ایران طراحی توسط گروه معماری کارند

ساختمان اداری کارخانه تولید یدکی موتور ایران

تالار فرهنگی-اجتماعی شهر پرند

بازسازی ساختمان خانه کشاورز

ویلای آبسرد

مجتمع مسکونی کوهسار

رندر پرسپکتیو داخلی رستوران بیسترو ماریز تهران طراحی داخلی توسط گروه معماری کارند

رستوران بیسترو ماریز

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

طراحی داخلی

نمونه شعبه بانک ایران زمین

مجموعه خدماتی-رفاهی نوشهر

پارک تفریحی توریستی چشمه برم لردگان

طراحی پارک

طراحی پارک‌ های هرندی