گونه‌های اصلی پل از نظر پارامترهای طراحی و قابلیت اجرا

گونه‌های اصلی پل از نظر پارامترهای طراحی و قابلیت اجرا

فرم پل‌های عابر پیاده تنوع زیادی دارد، از پل‌های تیرچه‌ای با سیستم بارهای خمشی گرفته تا پل‌های خرپایی با تیر و همچنین ساختارهایی متشکل از عناصر کششی و متراکم مانند پل‌های قوسی و طنابی. گونه‌های اصلی پل از نظر پارامترهای طراحی و قابلیت اجرا شامل موارد زیر است: پل‌های با ساختار تیر و…

پل به مثابه یک فضای شهری

پل به مثابه یک فضای شهری

Mehmet Mural Ildan ، رمان‌نویس ترک، نوشته است که: «سرنوشت پل‌ها این است که تنها بمانند، زیرا پل‌ها تنها برای عبور هستند نه ماندن» اما پل در فضای شهری امروزی چیزی فراتر از فضایی صرفا حرکتی است. چند سال قبل شهر پورتلند پل جدیدی با عنوان Tilikum را روی رودخانه Willamette افتتاح کرد….

نظرگاه های شهری

نظرگاه های شهری

نظرگاه‌ های شهری در قالب چهار گروه پل‌های عابر پیاده، برج‌های دیده‌بانی، مسیرهای پیاده در ارتفاع و سکوها دسته بندی می‌شوند. نظرگاه های شهری- پل‌های عابر پیاده پل‌های عابر پیاده اولین شکل نظرگاه‌ های شهری هستند که تنوع زیادی از نظر فرم دارند، از پل‌های تیرچه‌ای با سیستم بارهای خمشی گرفته تا پل‌های…

نقش و اهداف شکل‌گیری پل‌های شهری

نقش و اهداف شکل‌گیری پل‌های شهری

پل‌ها دارای عملکردهای مختلفی هستند، اما هدف اصلی آن‌ها ایجاد عرصه‌ای برای انتقال و جابجایی کالاها و خدمات است. پل‌ها اغلب به عنوان شاخص پیشرفت فنی و مهندسی و سمبل توان اقتصادی یک شهر، منطقه و یا یک کشور محسوب می‌شوند، که این امر دلیل اهمیت آن‌ها به عنوان مهمترین زیرساخت شهری در…