کارند+ پلتفرمی است که در آن می توانید فعالیت های فکری گروه معماری کارند را دنبال کنید. این مطالب شامل نوشته ها، مصاحبه ها و ترجمه های چند رسانه ای است که توسط ما انجام میشود. نگاه ما در کارند+ انتفاعی نیست، لذا استفاده از مطالب صفحه یا بازنشر آن باذکر منبع بلامانع است. همچنین می توانید کارند+ را در اینستاگرام ما دنبال کنید.

همکاری با کارند+

ما برای پیشبرد مطالعات‌مان راغب به همکاری با شما هستیم. اگر احساس می کنید پروژه فکری شما در معماری با ما هم در یک راستا قراردارد می توانید با ما تماس بگیرید.

طراحی معماری

طراحی معماری خوب-بخش اول

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

بودجه پروژه و برنامه کاری در شرکت معماری-بخش شانزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مزایای یک تیم خوب در شرکت معماری-بخش پانزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

جلسات تیم پروژه در شرکت معماری-بخش چهاردهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

بهینه‌سازی تیم در شرکت معماری-بخش سیزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سازماندهی تیم در شرکت معماری-بخش دوازدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

انتخاب تیم پروژه در شرکت معماری-بخش یازده

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تیم‌های پروژه در شرکت معماری-بخش دهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مدیر پروژه توانمند در شرکت معماری-بخش نهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تأثیر انتظارات کارفرمایان در شرکت معماری-بخش هشتم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تعیین انتظارات در شرکت معماری-بخش هفتم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مستندسازی عمومی در شرکت معماری-بخش ششم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

دستور جلسه در شرکت معماری-بخش پنجم

تخیل معمارانه-طراحی معماری

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت سوم

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت دوم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

برنامه ریزی جلسات در شرکت معماری-بخش چهارم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تسهیل روند انجام پروژه در شرکت معماری-بخش سوم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سازماندهی پروژه در شرکت‌ معماری – بخش دوم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مدیریت پروژه در شرکت‌ معماری – بخش اول

تخیل معمارانه-بخش اول – قسمت اول

نقدی بر مسجد ولیعصر

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

نقدی بر مسجد ولیعصر

مقاله : طرح مسجد ولی‌عصر، معاصر یا واپس‌گرا؟ نقدی بر مسجد ولیعصر اثر دانشمیر و اسپریدونوف

کارند پلاس-تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-ترجمه درسگفتارهای مایکل هیز در سایت EDX

شهرسازی تاکتیکی

تم پارک‌ها

تم پارک‌ها

پارک های چند عملکردی

مطالعه فضاهای همگانی با بهره گیری از تکنیک یان گل

کتابخانه ها

کافه و رستوران

کشاورزی شهری

معماری معجزه نمی کند

مینیمالیسم برادران آیرس ماتئوس- معماری مینیمال

آداب نقد

چه بخوانیم؟ منابع مورد نیاز معماران